NASZE DNA

Maurizio Distefano – The evolution of Licensing  jest wiodącą agencją na włoskim rynku programów licencyjnych,
która zapewniadoskonałe partnerstwo pomiędzy licencjodawcami i licencjobiorcami.

>

HISTORIA

Dowiedz się o niektórych dużych projektach,
które agencja dokonała dla każdej licencji.